top of page

פרסומים

הפורום מוציא לאור את כתב העת "הלאה" פעמים בשנה וכן ידיעון ובו דיווחים מהנעשה במרכזים לקידום הוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מוזמנים להציץ ולקרוא.

הלאה כולם.png

ידיעון הפורום של המרכזים לקידום הוראה בישראל

ידיעון הפורום הנו אוסף כתבות המתאר את העשייה המתקיימת במרכזים לקידום הוראה במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל. הם בבועה של העשייה, אך ניתן לזהות באמצעותם מגמות, מיקודים ותהליכי עומק.

לקריאה יש ללחוץ על תמונת הידיעון.

תמונה4.png
תמונה3.png
מידעון 7.png
מידעון 6.png
מידעון 3.png
מידעון 11.png
מידעון 10.png
מידעון 8.png
מידעון 9.png
מידעון 5.png
מידעון 4.png
מידעון 2.png
מידעון 1.png
bottom of page