top of page

הכשרות והשתלמויות לסגל האקדמי

מבחר מרצים ממבחר מוסדות אקדמיים

 הפורום מעמיד, לטובת המרצים בכל המוסדות האקדמיים בישראל, מערך השתלמויות ב- ZOOM.

 מוזמנים להצטרף אלינו- על ידי לחיצה על שם ההכשרה ניתן לצפות בחומרים שנלמדו.

bottom of page