top of page

כנסים בארץ ובעולם

הפורום מבקש לקדם את השדה המחקרי העוסק בפדגוגיה בהשכלה הגבוהה. חלק מחבריו משמשים אנשי סגל במוסדות השונים ומפרסמים בכל שנה מאמרים בתחום. הפורום יוצא אחת לשנה להשתלמות משותפת עם עמיתיו בחו"ל ומעורב בהקמת כנסים בתחום בארץ ובעולם.

20230905_124855.jpg

כנסים קרובים

יום עיון פורום מרכזי קידום ההוראה בישראל. 20.5.24 תל אביב

כנס מיט"ל, 24.7.24

20230904_115613.jpg
bottom of page