top of page

דבר יו"ר הפורום- פרופ' ניצה דוידוביץ

ראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה, אוניברסיטת אריאל

מאז 2019 אנו בתקופה רוויית טלטלות ואי וודאות במגוון תחומים. סערות חיצוניות מתדפקות על פתחינו ומחייבות אותנו לבחון את פעילותינו בשדה החינוך בכלל ובהשכלה הגבוהה, בפרט.

 מרכזי ההוראה ניצבים בחזית ומובילים ידע, מדיניות והטמעה של דרכי הוראה, למידה והערכה.

 הפורום לקידום ההוראה בישראל, החל לפעול ב- 2002 והוא עוסק בפיתוח אקדמי-מקצועי בתחום ההוראה האקדמית של ההשכלה הגבוהה בישראל, ובעולם. הפורום הוא גוף שחבריו נמנים על ארגונים לאומיים ובינלאומיים העוסקים בקידום ההוראה האקדמית

 

ייחודיות הפורום:

 •  ייצוג רב-מוסדי: נציגות מ-59 מוסדות האקדמיים; איזון בין עשייה מוסדית לעשייה בין-מוסדית.

 •  שותפות: בין קבוצת אנשים מחויבת לתחום, מדיסציפלינות שונות אקדמיות ומקצועיות.

 •  תחום ידע: הוראה כדיסציפלינה; הפורום מייצר, אוסף ומאגד בתחום על היבטיו השונים.

 •  ביצועיות: מענה מהיר משיגרה לשיבושים (לדוג': קורונה, הבינה המלאכותית ובמלחמה), יוזמה והובלה של תהליכי רוחב הרלוונטיים לכלל המוסדות.

 

  בימים אלה אנו נערכים לגיבוש תוכנית הוראה, למידה והערכה באקדמיה לעשור הקרוב 2034 - 2024.

התוכנית כוללת מגוון תחומים, ביניהם:

 •  הוראה המתאימה את מרחבי הלימוד לפדגוגיה החדשנית, לבינלאומיות.

 •  הוראה מכוונת מיומנויות לתעסוקה - ולמחקר.

 •  הוראה מכוונת לומד ותוצרי למידה.

 •   AI ואתיקה.

 •  הוראה מבוססת נתונים.

 •  הוראה משלבת טכנולוגיה.

 •  הוראה מותאמת אישית.

 

 קבוצות עבודה מבין ראשי המרכזים עוסקות במלאכה, כשכל אחד מהשותפים מביא ידע, ניסיון וזווית אקדמית-מקצועית משלו.

 נאחל לכולנו הצלחה באתגרים שלנו. נמשיך לפעול יחד, תוך התאמה לצרכים המיוחדים של כל מוסד ולאופיו.

שלכם,      

 ניצה.

פרופ' ניצה דוידוביץ תמונה (002).jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

היחידות לקידום הוראה במוסדות האקדמיים בישראל

להלן רשימת היחידות לקידום הוראה במוסדות השונים שראשיהם שותפים בפורום.

על ידי לחיצה על לוגו המוסד ניתן להגיע להרחבות ופרטים.

יפה.png
חמדת.png
בר אילן.jpeg
תלפיות.png
המכללה למינהל.png
המכללה הטכנולוגית באר שבע.png
רופין.png
ספיר.jpg
טכניון.png
שנקר.png
לוינסקי.jpg
תל אביב.png
עמק יזרעאל.png
תל חי.png
אוניברסיטה פתוחה.png
בן גוריון.jpg
אונו_edited.jpg
SamiLogo_eng.jpg
logo achva.jpg
בית ברל.jpg
עזריאלי.jpg
לוגו הרצוג.png
braude.jpg
אריאל.png
HIT.png
אורנים.jpg
עברית.png
אל קאסמי_edited.jpg
הדסה-לוגו-חדש-1.png

Apply Today

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

123-456-7890

bottom of page